August 12, 2023

Day

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính-Viễn Thông thông báo lịch đăng ký và thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp chi sinh viên hệ ĐẠI TRÀ các khóa thuộc ngành CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch) và CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 20/08/2023 Thời gian thực...
Read More
BM  thông báo cho sinh viên hệ đại trà các ngành CNKT Máy Tính, CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Vi Mạch-Viễn Thông), Hệ thống nhúng và IoT đăng ký học phần “Chuyên đề doanh nghiệp” như sau: Để tích lũy học phần này sinh viên phải tham dự 6 buổi học do chuyên gia báo cáo...
Read More
Bộ môn thông báo lịch đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK1 NH 2023-2024 cho sinh viên đăng ký ngoài tiến độ (Không có trong lịch cứng TKB) ngành  CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch) và ngành CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 20/08/2023Thời gian hoàn...
Read More
Bộ môn thông báo lịch đăng ký thực hiện đồ án môn học 1, 2 cho sinh viên hệ đại trà đăng ký ngoài tiến độ (Không có trong thời khóa biểu cứng) các ngành CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch), CNKT Máy Tính và Ngành Hệ thống nhúng và IoT như...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI