Tb v/v đăng ký KLTN HK1 NH2023-2024

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính-Viễn Thông thông báo lịch đăng ký và thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp chi sinh viên hệ ĐẠI TRÀ các khóa thuộc ngành CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch) và CNKT Máy Tính như sau:

  • Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 20/08/2023
  • Thời gian thực hiện bắt đầu từ: 28/08/2023

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký thực hiện vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây: