TB danh sách sinh viên đăng ký thực hiện KLTN HK1

Bộ môn thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký thực hiện KLTN HK1 và được xem xét điều kiện thực hiện căn cứ trên dữ liệu mà sinh viên cung cấp. Lưu ý: Những sinh viên khai không đúng sự thật và trái với quy định sẽ không được bảo vệ sau này.

Danh sách sinh viên đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19HdAXbGxhJJLPpkiFxQpCQlyXx6RQ-kJ/edit?usp=sharing&ouid=109643720589910780475&rtpof=true&sd=true

Sinh viên thắc mắc phản hồi qua email: capv@hcmute.edu.vn đến hết ngày 06/09/2023

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI