Biểu mẫu và quy định

Biểu mẫu & Quy định

IDTên biểu mẫuLiên kết
01 Hướng dẫn và biểu mẫu trình bày khóa luận tốt nghiệpDownload
02Hướng dẫn và biểu mẫu trình bày đồ án môn họcDownload
03Hướng dẫn và biểu mẫu trình bày thực tập tốt nghiệpDownload
04Mẫu giấy giới thiệu thực tập của Bộ mônDownload
05Mẫu giấy giới thiệu thực tập của KhoaDownload
06Biểu mẫu trình bày khóa luận tốt nghiệp/ Đồ án môn học bằng LATEXDownload
07Biểu mẫu trình bày chuyên đề doanh nghiệpDownload

Thông báo & Bảng tin

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

Phát huy tinh thần đổi mới và sáng tạo của người học, tạo môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện năng lực của mỗi cá nhân, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới trong kỷ nguyên số.