Tb v/v đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK1 NH2021-2022

Bộ môn thông báo lịch đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK1 NH 2021-2022 cho sinh viên đăng ký ngoài tiến độ (Không có trong lịch cứng TKB) ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch) và ngành CNKT Máy Tính như sau:

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 05/09/2021
Thời gian hoàn thành: Đến hết HK1 NH2021-2022 (Tính cả thời gian thi học kỳ) theo lịch PĐT
Thời gian thực tập: Tối thiểu 4 tuần (Khóa 2017 trở về trước).
Sinh viên đăng ký theo mẫu bên dưới.

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI