Electronics and Communication Engineering Technology

ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Tổng quan về ngành đào tạo

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông và máy tính đang biến đổi thế giới theo những cách không thể đếm được. Từ tin nhắn văn bản đến phương tiện tự trị, từ quét não đến thành phố thông minh, từ mạng được mã hóa đến máy tính lượng tử mới nổi, các kỹ sư Điện tử Viễn thông thiết kế các thiết bị và hệ thống mà xã hội di chuyển, giao tiếp và xây dựng tương lai.

Điện tử và Viễn thông bao gồm nhiều ngành như vi điện tử, kỹ thuật máy tính, xử lý tín hiệu và truyền thông. Công nghệ Kỹ thuật điện tử và viễn thông thông tại CCE đào tạo sinh viên để có cả chiều sâu kỹ thuật, cũng như nền giáo dục cân bằng và toàn diện, được trang bị tốt hơn để cạnh tranh và dẫn đầu trong cộng đồng toàn cầu của thế kỷ 21.

Nhiều biên giới của kỹ thuật là liên ngành, và sinh viên sẽ tìm thấy nhiều giảng viên tham gia vào các dự án chung với các khoa, phòng thí nghiệm và chương trình khác. Điều này tạo cơ hội cho các sinh viên nhận được một nền giáo dục kỹ thuật rộng lớn trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, trong một môi trường nghệ thuật tự do.

Chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên

Program Curriculum

Program Faculty

The Electronics and Communication Engineering curriculum places an emphasis on basic theory to provide a sound framework, as well as emphasizing practical experience and entrepreneurship. As a result, every student in the Department has an opportunity to map out a unique program suited to her/his background, interests, and goals.

Of the many fields that constitute Electronics and Communication Engineering, CCE offers two basic tracks of specialty. The track a student will follow typically is chosen in the junior year, with the freshman and sophomore year constituting core curriculum courses.

  • Integrated Circuit Design track:Design of digital and analog circuits, computer systems & architecture, sensor networks, very large-scale integrated (VLSI) circuit design, implementation, and testing and reliability. Students following this track will have skills in computer-aided design of state-of-the-art integrated circuits, embedded microprocessors, and in computer communications.
  • Signal Processing and Communications Track:Embedded computing systems, representation of information in signals, transmission and storage of information, and processing information by computers. Students following this track will have skills in digital signal processing, image processing, neural networks, sensors, and telecommunication systems.

We are well connected with local, national and international industry, where you get the chance to experience real-life industry challenges and projects, through guest lectures, company visits and networking events.