1-Thông báo

Category

Bộ môn KT Máy Tính-Viễn Thông thông báo, các sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đề tài KLTN HK2 NH2021-2022 cập nhật tên đề tài vào đường link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VPop2KT84duuzFC7FUa_PMp8wwuUgOBg/edit?usp=sharing&ouid=109643720589910780475&rtpof=true&sd=true Thời hạn chót: Hết ngày 10/05/2022 Lưu ý: Sinh viên đăng nhập bằng email sinh viên mới được quyền cập nhật. BM...
Read More
Bộ môn thông báo danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn thực hiện các đồ án môn học học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau: Danh sách sinh viên thực hiện: DAMH1-KTMT, DAMH2-KTMT, DAMH1-DTVT, DAMH2-DTVT Thời gian thực hiện 15 tuần (Tuần đầu tiên bắt đầu từ ngày 14/03/2022) Sinh viên liên...
Read More
Bộ môn thông báo lịch đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK2 NH 2021-2022 cho sinh viên đăng ký ngoài tiến độ (Không có trong lịch cứng TKB) ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch) và ngành CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 04/03/2022Thời...
Read More
Bộ môn thông báo lịch đăng ký đồ án môn học 1, 2 cho sinh viên đăng ký ngoài tiến độ (Không có trong thời khóa biểu cứng) các ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông, CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch) và CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký:...
Read More
1 2 3 7
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI