TB danh sách sinh viên thực hiện KLTN HK1

Bộ môn KT Máy tính-Viễn thông thông danh sách sinh viên thực hiện KLTN HK1 và giảng viên hướng dẫn. Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Sinh viên liên hệ trực tập giảng viên hướng dẫn để trao đổi về đề tài KLTN. Thời gian thực hiện 15 tuần (Tính từ tuần ra thông báo).

BM KTMT-VT