Uncategorized

Category

Bộ môn thông báo đăng ký bổ sung đồ án môn học 1, 2 cho sinh viên các ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông, CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Vi Mạch-Viễn Thông) và CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/02/2020 Thời gian...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI