Thông báo lịch bảo vệ KLTN HK2 NH2019-2020

Bộ môn thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK2 NH 2019-2020 như sau:

  1. Thời gian nhận kết quả phản biện: 16/08/2020
  2. Thời gian bảo vệ: 20/08/2020

Sau khi nhận kết quả phản biện, sinh viên phải chỉnh sửa theo yêu cầu của giảng viên phản biện và nộp bản báo cáo chỉnh sửa hoàn chỉnh lên hệ thống trước ngày bảo vệ để giảng viên phản biện xác nhận trước khi bảo vệ.

Sinh viên theo dõi thường xuyên trang web bộ môn để theo dõi các thông báo tiếp theo.

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI