TB v/ bảo vệ KLTN HK2NH2019-2020

Bộ môn Kỹ thuật Máy Tính-Viễn thông thông báo cho những sinh viên bảo vệ KLTN HK2 NH 2019-2020 như sau:

  1. Danh sách hội đồng và các biểu mẫu, sinh viên tải về TẠI ĐÂY
  2. Sinh viên điền đủ thông tin vào Phiếu điểm của mình và Biên bản bảo vệ KLTN theo mẫu đính kèm. Mỗi sinh viên in 5 phiếu điểm cho 5 thành viên hội đồng và một Biên bản bảo vệ KLTN. Phiếu điểm và Biên bản bảo vệ khóa luận tốt nghiệp được gửi kèm theo Poster và Quyển tóm tắt đến Hội đồng trước khi bắt đầu bảo vệ.
  3. Thời gian bảo vệ chính thức bắt đầu từ 7h30 ngày 20/08/2020. Sinh viên cần có mặt sớm hơn để chuẩn bị cho buổi bảo vệ của mình.
  4. Sinh viên của mỗi hội đồng tự tổ chức và lên kế hoạch để chuẩn bị hội đồng cho buổi bảo vệ. Đại diện của mỗi hội đồng có thể liên hệ Đoàn Khoa Điện – Điện Tử để được tư vấn về dịch vụ nếu thấy cần thiết.

BM KT Máy Tính – Viễn thông

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI