T/B gia hạn thời gian nộp KLTN HK2 NH2019-2020

Nhằm tạo điều kiện cho các nhóm có thêm thời gian để hoàn thiện báo cáo và sản phẩm đề tài, BM Kỹ thuật Máy Tính – Viễn thông thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo và kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK2NH2019-2020 như sau:

  1. Thời gian nộp báo cáo: Đết hết ngày 08/08/2020
  2. Thời gian bảo vệ dự kiến: Ngày 14-15/08/2020

Các nhóm đã nộp có thể tiếp tục cập nhật lại bảng cáo cáo và nộp lại file mới mà không cần phải đăng ký lại.

BM KT Máy Tính – Viễn Thông

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI