T/b kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK2NH2019-2020

Bộ môn KT Máy Tính – Viễn Thông thông báo kế hoạch nộp và bảo vệ KLTN HK2 NH 2019-2010, chi tiết sinh viên xem TẠI ĐÂY.

BM KT Máy tính – Viễn thông

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI