Intel Vietnam tuyển thực tập sinh

Intel VN thông báo cơ hội thực tập tại Intel trong tháng 7, 8/ 2020 (7 vị trí với khoảng 30 nhân lực), với chi tiết từng vị trí và cách nộp đơn trong file đính kèm trong đường dẫn sau: Intel

 

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI