Đề thi và đáp án HK2 NH2019-2020

STT

MÃ MH

TÊN MÔN THI

LINK

1

OOPC326964

Lập trình C

Download

2

 ICSD336764 

Tk hệ thống và VM tích hợp

Download

3

NWTE345464

Kỹ thuật mạng

Download

4

WCSY431364 

Hệ thống thông tin vô tuyến

Download

5

 DSPR431264

Xử lý tín hiệu số

Download

6

AMCE245164

Toán NC cho kỹ thuật MT

Download

7

COSY330464    

Hệ thống viễn thông

Download

8

CPRL130064   

 Ngôn ngữ lập trình C

Download

9

SISY330164

Tín hiệu và hệ thống

Download

10

 DSCC235864

 Cấu trúc rời rạc

Download

11

DACO430664

Kỹ thuật truyền số liệu

Download

12

CNIN435464

Mạng máy tính và Internet

Download

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI