Viettel tuyển dụng:

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông toàn cầu; đang quản lý, vận hành khai thác mạng lưới viễn thông trong nước và các Công ty thị trường trên thế giới do Viettel đầu tư.
Hiện nay, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đang cần tuyển các vị trí sau:
1. Kỹ sư Thiết kế vô tuyến
2. Kỹ sư Di động
3. Kỹ sư IP
4. Kỹ sư CNTT
5. Kỹ sư Cơ điện
Thời hạn cuối nhận hồ sơ: 31/08/2022.
Thông tin chi tiết trong Link kèm theo.

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI