Ngoc-Son Pham

By

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông toàn cầu; đang quản lý, vận hành khai thác mạng lưới viễn thông trong nước và các Công ty thị trường trên thế giới do Viettel đầu tư. Hiện nay Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đang cần tuyển...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI