Tb lịch bảo vệ KLTN HK2NH2021-2022

BM KT Máy Tính Viễn Thông thông báo lịch bảo vệ KLTN HK2 NH2021-2022

  • Ngành CNKT ĐTVT: 29/07/2022
  • Ngành CNKT Máy Tính: 30/07/2022

Sinh viên chuẩn bị: 

  • 02 bản in toàn văn cuốn báo cáo
  • 05 bản tóm tắt khóa luận tốt nghiệp (Khổ 5)
  • Slide trình chiếu và mô hình sản phẩm demo

Danh sách hội đồng chi tiêt1 sẽ được thông báo sau.

BM KT MT-VT

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI