Thông báo đăng ký tên đề tài khóa luận tốt nghiệp HK1NN2020-2021

Bộ môn thông báo những sinh viên đã có tên trong danh sách thực hiện KLTN trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 vào đường dẫn sau để đăng ký tên đề tài cho khóa luận tốt nghiệp:

ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI

Hạn chót đăng ký tên đề tài: 22/11/2020

Quá thời hạn trên, những sinh viên không đăng ký tên đề tài thì có thể không được phòng đào tạo nhập vào hệ thống và xem như tự ý hủy đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ này.

Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập vào tài khoản email sinh viên mới được phép cập nhật.

 

BM KT Máy Tính – Viễn Thông

 

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI