Tb kế hoạch nộp và bảo vệ KLTN

Bộ môn KT Máy Tính-Viễn Thông thông báo kế hoạch nộp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các ngành do BM quản lý trong HK1 NH2020-2021 như sau:

Thời gian nộp: 23-26/01/2020

Hình thức nộp: Online

Thời gian bảo vệ: 30/01/2020

Sinh viên theo dõi chi tiết trong những thông báo sau.

 

Trưởng BM Kỹ Thuật Máy Tính-Viễn Thông

 

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI