TB Danh sách ĐAMH HK1 NH 2019-2020

BM KT Máy Tính-Viễn Thông thông báo danh sách sinh viên thực hiện đồ án môn học HK1 NH2019-2020:

Thời gian thực hiện: 15 tuần (Bắt đầu từ ngày 16/09/2019. Sinh viên liên hệ GVHD có trong danh sách để nhận đề tài.

BM KT Máy Tính – Viễn Thông.