TB danh sách sinh viên thực hiện KLTN HK1NH2019-2012

BM Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông thông báo danh sách sinh viện thực hiện KLTN HK1 NH 2019-2020.

Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn trong tuần 09-14/09/2019 để đăng ký đề tài. Thời gian thực hiện KLTN HK1 NH2019-2020 là 15 tuần.

Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY

BM KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI