Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông thông báo:

Theo kết quả kiểm tra về điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo quy định của khoa Điện Điện Tử trong HK1 NH 2015-2016, những sinh viên có tên sau sẽ không được nhận KLTN trong HK1 NH 2015-2016 do nơ quá số TC quy định. Danh sách chi tiết xem trong file đính kèm.

Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông

 

JoomShaper