Bộ môn Điện Tử - Viễn Thông thông báo về việc cập nhật danh mục các môn học tương đương và thay thế cho HK1 Năm Học 2015-2015. Các trường hợp khác sinh viên phải liên hệ bộ môn để được xem xét. Chi tiết xem trong file đính kèm.

JoomShaper