THÔNG BÁO

(V/v kế hoạch Điều chỉnh đăng ký môn học qua mạng học kỳ 1, năm học 2015 - 2016)

Kính gởi: Trưởng các đơn vị, các Tư vấn viên và Sinh viên

Căn cứ theo biểu đồ kế hoạch Giảng dạy & Học tập hệ chính quy năm học 2015 – 2016; Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch điều chỉnh đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 như sau:

Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 09h00 ngày 07/09/2015 đến 07h30 ngày 14/09/2015.

A. Đối tượng sinh viên phải ĐKMH qua mạng:

Tất cả SV các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng từ khoá 2014 trở về trước.

B. Cách thức điều chỉnh ĐKMH qua mạng:

      Sinh viên truy cập vào website đăng ký môn học: http://online.hcmute.edu.vn

 1. Đối với môn học lý thuyết:

SV được phép:

-        Chuyển nhóm;

-        Thêm môn học mới;

-        Xóa bỏ môn học.

 1. Đối với môn học thực tập, thực tập sư phạm, thí nghiệm:
 2. Đối với môn giáo dục thể chất 3 là môn tự chọn SV đăng ký tự do theo sở thích.
 3. Để huỷ môn học thực tập, TT Sư phạm, Thí nghiệm, Giáo dục thể chất 1 & 2:
 4. Các môn học không thực hiện ĐKMH (Đăng ký tại khoa quản môn học theo thông báo của khoa quản môn học): Luận văn tốt nghiệp, các môn học tốt nghiệp, đồ án môn học.
 5. SV các khóa học theo ở học kỳ kéo dài sẽ không có TKB dự kiến, các sinh viên phải đăng ký học trả nợ, SV xem lịch học vụ để đăng ký.
 6. Số tín chỉ được phép đăng ký: Tối đa 35 tín chỉ.
 7. Đối với SV tạm dừng xin học lại, SV nợ học phí sau khi đóng học phí
 • Không được phép chuyển nhóm, không được hủy môn học, không được đăng ký học vượt;
 • SV không học đúng tiến độ hoặc muốn học để trả nợ các môn học thực tập, thí nghiệm có thể đăng ký thêm vào TKB trực tiếp trên mạng.
 • Đối với sinh viên đã hoàn tất môn học: Làm đơn xin rút môn học, liên hệ thầy Việt phòng A1-202 để được huỷ;
 • Đối với sinh viên chưa hoàn tất môn học có nguyện vọng huỷ: Viết đơn tay có xác nhận của Khoa quản môn học sau đó liên hệ thầy Việt phòng A1-202 để được huỷ.

+ Sinh viên tạm dừng xin học lại liên hệ phòng CTHSSV để được mở tên điều chỉnh môn học.

C. Địa điểm điều chỉnh ĐKMH qua mạng :

 • Các phòng máy của trung tâm thông tin tại tầng 01 Tòa nhà trung tâm & phòng máy Thư viện.
 • SV có thể đăng ký tại tất cả các máy tính có nối mạng Internet trong hoặc ngoài trường.

Chú ý:

 • Các nhóm lớp môn học có ký hiệu VD ghép ở cuối (ví dụ:METE330126_01VD) là các nhóm lớp chỉ dành riêng cho các sinh viên hệ cao đẳng thuộc trung tâm Việt Đức, vì tính chất giảng dạy khác nhau nên các sinh viên thuộc hệ đại học không được đăng ký vào các nhóm lớp này (phòng Đào tạo sẽ không công nhận điểm đối với các sinh viên đại học đăng ký học các nhóm lớp này);
 • Các nhóm lớp học phần có ký hiệu AV ghép ở cuối (ví dụ:METE330126_01AV) là các nhóm lớp mà Giảng viên đăng ký giảng dạy nội dung học phần hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên có thể lựa chọn để đăng ký vào nhóm lớp học phần này thay cho các nhóm lớp học phần giảng dạy bằng tiếng Việt;
 • Để bảo vệ dữ liệu đăng ký môn học của sinh viên, bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2015-2016, Sinh viên sẽ đăng ký môn học bằng tài khoản Email mà nhà trường đã cấp cho SV. Để bảo vệ tài khoản đăng nhập, đề nghị sinh viên thay đổi và bảo mật mật khẩu địa chỉ mail của mình (Nếu gặp khó khăn về việc sử dụng địa chỉ Email của nhà trường đã cấp cho SV, đề nghị Sinh viên liên hệ Trung tâm Thông tin Máy tính phòng A5-101 hoặc gọi số 0913.889.739 (gặp T. Hà) để được hỗ trợ);
 • Sinh viên phải In và lưu TKB đã đăng ký thành công để đi học và làm minh chứng cho phòng Đào tạo khi cần thiết.

 

            

JoomShaper