Theo kế hoạch Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông sẽ tổ chức Hội Đồng bảo vệ Luận Văn Tốt Nghiệp trong HK1 NH 2015-2016 cho sinh viên các ngành: CN KT Điện Tử Truyền Thông (Chuyên ngành Viễn Thông), SPKT Điện Tử Truyền Thông, và CN KT Máy Tính các khóa theo lịch trình như sau:

  • Ngành CNKT Điện Tử Truyền Thông và SPKT Điện Tử Truyền Thông: Thời gian 7h30 ngày 15 tháng 01 năm 2016
  • Ngành CNKT Máy Tính: Thời gian 7h30 ngày 16 tháng 01 năm 2016

Để chuẩn bị buổi bảo vệ được tốt, bộ môn sẽ tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn cho sinh viên vào lúc 13h ngành 12 tháng 01 năm 2016 tại phòng D304. Đề nghị các sinh viên đang thực hiện LVTN tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Danh sách hội đồng và các thủ tục liên quan khác, sinh viên theo dõi trong thông báo tiếp theo.

Trưởng BM KT Máy Tính - Viễn Thông.

JoomShaper