Theo quyết định ban hành ngày 31/08/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, kể từ ngày 01/09/2015 bộ môn Điện Tử Viễn Thông sẽ được đổi tên thành Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông.

Tên tiếng anh Department of Computer and Communications Engineering (CCE). 

Như vậy, kể từ ngày 01/09/2015 trở đi, các văn bản hành chính liên quan đến Bô Môn sử dụng tên mới là Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông thay cho tên Bộ Môn Điện Tử Viễn Thông trước đây.

Trưởng Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông

Phan Văn Ca, PhD

JoomShaper