Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông thông báo:

Sinh viên các khóa còn nợ TTTN có thể đăng ký thực hiện trong HK1 NH 2015-2016. Thời gian đăng ký đến hết ngày 07/10/2015. Sinh viên lưu ý đảm bảo thời gian thực hiện TTTN theo đúng quy định trước khi đăng ký.

 

JoomShaper