Theo quy định của PDT, những sinh viên chưa thực hiện được việc đăng ký bổ sung các lớp học phần trên mạng trong thời gian chỉnh sửa đăng ký do PĐT quy định vì những lý do như liệt kê dưới đây:

1. Tất cả các lớp học phần của môn học mà sinh viên đăng ký bổ sung đã kín chỗ.

2. Các môn học thực hành được BM cho thay thế không có trong chương trình đào tạo của sinh viên.

Để đăng ký bổ sung các môn học, sinh viên làm đơn xin đăng ký bổ sung môn học và nộp tại VPBM từ ngày ra thông báo đến 12h ngày 01/09/2016 để được giải quyết.

Để bổ sung nhân sự cho việc đánh giá AUN/QA Bộ môn sẽ hủy môn học TT Hệ thống nhúng của lớp 13941DT và sẽ mở sang học kỳ sau. Trường hợp sinh viên muốn học theo tiến độ, liên hệ BM để được giải quyết. Thời gian từ ngày ra thông báo đến 12h ngày 01/09/2016.

 

Lưu ý: Đối với những sinh viên đăng ký học lại các lớp thực tập thì vẫn đăng ký bình thường trên hệ thống của trường trong thời gian chỉnh sửa MH.

Trưởng BM Kỹ Thuật Máy Tính Viễn Thông

TS. Phan Văn Ca

 

 

 

JoomShaper