Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính- Viễn Thông thông báo lịch trình phản biện và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên ngành CNKT (SPKT) Điện Tử Truyền -Thông và CNKT Máy Tính trong HK2/2015-2016 như sau:

1.    Lịch trình

-       Thời gian nộp báo cáo cho GV phản biện: 01/07/2016 -  04/07/2016

-       Thời gian phản biện: 04/07/2016 – 08/07/2016

-       Thời gian GV phản biện nộp phiếu phản biện về BM:  08/07/2016

-       Thời gian bảo vệ:           Ngành CNKT (SPKT) Điện Tử - Truyền Thông: 11/07/2016

Ngành CNKT Máy Tính: 12/07/2016

2.    Thực hiện

-       Giảng viên (GV) hướng dẫn đánh giá báo cáo đề tài theo mẫu “Phiếu Nhận Xét Khóa Luận Tốt Nghiệp” (Mẫu dành cho GV hướng dẫn) kèm theo các nội dung đề nghị chỉnh sửa (nếu có) và gửi lại cho sinh viên trước ngày 01/07/2016.

-       Sinh viên thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến nhận xét của GV hướng dẫn và đóng quyển bìa gáy xoắn kèm bản sao “Phiếu Nhận Xét Khóa Luận Tốt Nghiệp” (Bản chính sinh viên giữ lại để đóng vào quyển báo cáo sau khi bảo vệ thành công để nộp lưu chiểu).

-       Sinh viên nộp quyển báo cáo và mẫu “Phiếu Nhận Xét Khóa Luận Tốt Nghiệp” (Mẫu dành cho GV phản biện)  cho GV phản biện đến hết ngày 04/07/2016.

-       GV phản biện thực hiện nhận xét và đánh giá báo cáo đề tài theo mẫu và nộp về cho BM trong khoảng thời gian: 13h00- 16h00 ngày 08/07/2016. Lưu ý: Phiếu nhận xét của GV phản biện phải được bỏ trong bì có ký niêm phong.

-       Trường hợp GV phản biện không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng thì ghi rõ lý do trong phần nhận xét. Ban chủ nhiệm BM sẽ thành lập hội đồng thẩm định lại đề tài và xem xét các ý kiến nhận từ GV hướng dẫn và GV phản biện để quyết định và thông báo kết quả cho sinh viên trước ngày bảo vệ.

-       Những sinh viên không thực hiện đúng lịch trình trên sẽ không được phép bảo vệ.

Các mẫu liên quan đến KLTN, sinh viên tải về từ mục Biểu mẫu của Sinh viên tại Website của BM Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông*. Các ý kiến thắc mắc liên hệ tthầy Trương Quang Phúc để được giải đáp thắc mắc.

 

Lưu ý:Sinh viên phải theo dõi thường xuyên Website của BM cập nhật kế hoạch bảo vệ và danh sách hội đồng.

                                                                                                            Trưởng Bộ Môn

 

                                                                                              

                                                                                                PHAN VĂN CA, PhD.

 

 

*http://cce.hcmute.edu.vn

JoomShaper