BM KT MT-VT thông báo danh sách sinh viên thực đồ án môn học 1,2 các ngành CNKT DTTT, SPKT DTTT, CNKT MT theo nhóm và giáo viên hướng dẫn.

Đồ án môn học 1 ngành CNKT DTTT

Đồ án môn học 2 ngành CNKT DTTT

Đồ án môn học 1 ngành CNKT MT

Đồ án môn học 2 ngành CNKT MT

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Bộ môn thông qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BM KTMT-VT

 

 

JoomShaper