BM thông báo danh sách hội đồng dự kiến. Các bạn có tên trong dách sách kiểm tra thông tin, nếu có sai sót phản hồi về email của BM chậm nhất vào 24h ngày 09/07/2016.

Những bạn có chữ R trong phần ghi chú là do không nộp phản biện hoặc phản biện có kiến không được bảo vệ cập nhật đến 16h ngày 09/07/2016.

Danh sách chính thức hội đồng bảo vệ KLTN sẽ được công bố vào sáng ngày 10/07/2016.

Thay đổi so với thông báo trước: Poster in khổ A1.

Email BM: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JoomShaper