Tb danh sách HĐ bảo vệ KLTN

10 Tháng 7 2017, 12:00 am

BM Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông thông báo công tác chuẩn bị bảo vệ KLTN HK2 NH 2016-2017 như sau.

1. Về tài liệu chuẩn bị cho buổi báo cáo:

- File trình chiếu

- 01 cuốn báo cáo toàn văn

- 04 cuốn tóm tắt

- 01 poster A1

- 05 bộ phiếu chấm (Lưu ý: Mỗi sinh viên có một phiếu chấm riêng với đầy đủ thông tin liên quan đến sinh viên và tên đề tài in sẵn)

- 01 biên bản hội đồng với đầy đủ thông tin liên quan đến nhóm sinh viên và tên đề tài in sẵn)

2. Thời gian bảo vệ:

- Ngành CNKT ĐTTT: 7h30 ngày 12/07/2017

- Ngành CNKT Máy Tính: 7h30 ngày 13/07/2017

 

Chi tiết các biểu mẫu và danh sách hội đồng xem TẠI ĐÂY

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông.

JoomShaper