TB danh sách thực hiện KLTN HK1 NH2020-2021

  • Căn cứ quyết định của Khoa Điện – Điện Tử về điều kiện thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên trong khoa;
  • Căn cứ kết quả đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2020-2021;

Bộ môn thông báo danh sách tạm thời sinh viên được thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo danh sách đính kèm. Sinh viên xem TẠI ĐÂY

Trường hợp sinh viên có thắc mắc liên hệ Bộ môn để giải quyết. Email liên hệ: capv@hcmute.edu.vn

BM KT Máy tính – Viễn thông

 

 

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI