T/b nộp quyển báo cáo KLTN HK2 NH 2021-2022

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông thông báo về việc nộp lưu chiểu quyển báo cáo KLTN:

Sinh viên đã bảo vệ KLTN trong HK2 NH 2021-2022 chuẩn bị nộp quyển báo cáo để lưu chiểu theo quy định của nhà trường như sau:

  1. Sinh viên chỉnh sửa nội dung báo cáo KLTN theo yêu cầu của phản biện (xem trên hệ thống ethesis) và biên bản hội đồng bảo vệ (Liên hệ thầy Trương Quang Phúc) sau đó đóng gói vào một thư mục có tên KLTN-MSSV (Trong đó MSSV là mã số sinh viên của đại diện nhóm nộp báo cáo KLTN trên hệ thống ethesis. Nội dung các file trong thư mục bao gồm: báo cáo ( *.pdf), thuyết trình (*pptx) và mã nguồn, …). Sinh viên nén lại theo định dạng file *.zip và nộp lên hệ thống ethesis của BM  (http://cce.hcmute.edu.vn/thesis/openconf.php )
  2. Nộp bản cứng quyển báo cáo và đĩa CD để lưu trữ tại thư viện theo quy định: Sinh viên nộp 01 cuốn báo cáo đóng bìa mạ vàng + 01 đĩa CD có nhãn đĩa theo quy định của nhà trường chứa dữ liệu là các file trong thư mục ở trên. Mẫu sinh viên xem trong file hướng dẫn viết báo cáo KLTN trên website BM.
  • Thời gian nộp: 10h00 – 11h00 ngày 06-10/08/2022
  • Địa điểm nộp: Phòng Lab IoT C302 (Tòa nhà C)

Trường hợp sinh viên không nộp được theo thời gian biểu trên có thể liên hệ Thầy Quang Phúc (email: phuctq@hcmute.edu.vn) để được hỗ trợ.

BM KT Máy Tính – Viễn Thông

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI