Tb v/v đăng ký Đồ án 1, 2 HK2 NH2020-2021

Bộ môn thông báo đăng ký bổ sung đồ án môn học 1, 2 cho sinh viên các ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông, CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Vi Mạch-Viễn Thông) và CNKT Máy Tính như sau:

  • Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/02/2020
  • Thời gian thực hiện: 15 tuần

Sinh viên đăng ký theo mẫu sau:

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI