TB v/v cập nhật tên đề tài KLTN HK1NH2021-2022

Bộ môn KT Máy Tính-Viễn Thông thông báo, các sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đề tài KLTN HK1 NH2021-2022 cập nhật tên đề tài vào đường link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TwUJFK1_4sE2qkYpgpY04uUqNxKvYnXp/edit#gid=1709390509

Thời hạn chót: Hết ngày 25/11/2021

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập bằng email sinh viên mới được quyền cập nhật.

BM KT Máy Tính-Viễn Thông

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI