Đáp án HK1 năm học 2016/2017

21 Tháng 12 2016, 12:00 am

 

TT

MÃ MH

TÊN MÔN THI

NGÀY THI

ĐÁP ÁN

1

PRIN337664 

Kỹ thuật lập trình và giao tiếp

12/20/2016

 Download

2

IOTE426064

Công nghệ Iots

12/23/2016

 Download

3

DSPR431264

Xử lý tín hiệu số

12/24/2016

 Download

4

DACO430664

Kỹ thuật truyền số liệu

12/30/2016

 Download

5

CPRL130064  

Ngôn ngữ lập trình C

12/30/2016

 Download

6

BMIE330364

Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần

1/4/2017

 Download

7

AWPR330964   

 Anten và truyền sóng

1/5/2017

 Download

8

PRLA345164 

Ngôn ngữ lập trình (KMT)

1/9/2017

 Download

9

SISY330164

Tín hiệu và hệ thống

1/11/2017

 Download

 

JoomShaper