Đáp án HK1 NH 2015-2016

4 Tháng 1 2016, 12:00 am

TT

MÃ MH

TÊN MÔN THI

NGÀY THI

LIÊN KẾT

1

COEL330264

Điện tử thông tin

21/12/15

Download

2

AWPR330964

Anten và truyền sóng

22/12/15

Download

3

DACO430664

Kỹ thuật truyền số liệu

22/12/15

Download

4

INTH422164

Lý thuyết thông tin

29/12/15

Download

5

DSPR431264

Xử lý tín hiệu số

29/12/15

Download

6

TESY431364

Hệ thống viễn thông 2

31/12/15

Download

7

BMIE330364

Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần

4/1/16

Download

8

SISY330164

Tín hiệu và hệ thống

6/1/16

Download

9

CONE337764

Mạng máy tính, viễn thông

6/1/16

Download

10

PRIN337664

KT lập trình và giao tiếp

8/1/16

Download

11

IOTE426064

Công nghệ IoTs

14/1/16

Download

JoomShaper