Đáp án HK 3 NH 2015-2016

16 Tháng 8 2016, 12:00 am

TT

MÃ MH

TÊN MÔN THI

NGÀY THI

ĐÁP ÁN

1

DSPR431264

Xử lý tín hiệu số

10/08/2016 Download
2

SISY330164

Tín hiệu và hệ thống

13/08/2016

Download

3

PRIN337664

KT lập trình và giao tiếp

11/08/2016 Download
JoomShaper