Đáp án HK1 NH 2018-2019

2 Tháng 1 2019, 12:00 am
Đọc 636 lần
1 DICD436264 
Thiết kế mạch tích hợp số
17-12-18 Download
2
OOPC348864
LT hướng Đ tượng với C++
17-12-18
Download
3
DACO430664
Kỹ thuật truyền số liệu
18-12-18
Download
4
COEL330264
Điện tử thông tin
19-12-18
Download
5
DSPR431264
Xử lý tín hiệu số
20-12-18
Download
6
AWPR330964
 Anten và truyền sóng
25-12-18
Download
7
PRIN337664
KT lập trình và giao tiếp
25-12-18
Download
8
CPRL130064
 Ngôn ngữ lập trình C
28-12-18
Download
9
WLCO438264
Thông tin vô tuyến
02-01-19
Download
10
COSY330464
Hệ thống viễn thông
10-01-19
Download
11
SISY330164
Tín hiệu và hệ thống
12-01-19
Download

 

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
JoomShaper