VLSI SYSTEM DESIGN, EMBEDDED SYSTEM, SYSTEM ON CHIP DESIGN

Hiện tại, giáo sư Park Sang Yoon (đại học Myongji, campus Yongin, Hàn Quốc) đang tuyển sinh viên cho kì nhập học mùa xuân tháng 3 năm 2017.

Vị trí: 
- Thạc sĩ
- Chương trình kết hợp (thạc sĩ + tiến sĩ)

Ngành học:
- VLSI System Design for Digital Signal Processing (digital image/video processing, digital filter, integer transform, filter bank)
- Algorithm-Architecture Co-Design under Resource Constrained System
- FPGA and ASIC-based Reconfigurable Architecture
- Embedded System/System-on-Chip Design (hardware/software partitioning)
- Baseband Implementation of Software Defined Radio
- Fixed-Point Error Analysis and Optimization

Giá trị học bổng:
- Học phí.
- Sinh hoạt phí hàng tháng: 600.000 KRW đối với sinh viên thạc sĩ và năm đầu tiên chương trình kết hợp.

Yêu cầu: 


- Sở hữu bằng Đại học ngành Điện tử, Hệ thống nhúng, Tự động hóa...

- Có khả năng sử dụng Verilog hoặc VHDL, các phần mềm Quartus, ModelSim, MATLAB…

- Các bạn cần có kiến thức nền tảng về hệ thống số, hệ thống nhúng để dễ dàng làm việc.

- Lab chủ yếu làm việc bằng ngôn ngữ Verilog và VHDL.

Hồ sơ: viết bằng tiếng Anh
- Bảng điểm Đại học.
- Resume.
- Bằng ngoại ngữ (tiếng Anh).
- Các bằng cấp, giấy chứng nhận khác (nếu có).
Hồ sơ gửi đến email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời gian nhận hồ sơ: từ 25.10.2016 đến 13.11.2016

Thông tin tham khảo về lab: https://sites.google.com/site/mjusypark/home

JoomShaper