Học bổng Sunflower Mission 2015

30 Tháng 9 2015, 12:00 am

Chương trình học bổng Sunflower Mission là một Chương trình Học bổng áp dụng với các sinh viên ngành Kỹ thuật và Công nghệ, đặc biệt các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực thiết kế mạch tích hợp và phát triển phần mềm. Mục đích Chương trình không nằm ngoài việc tôn vinh những sinh viên đến từ những trường đại học danh tiếng có thành tích học tập xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và nhằm động viên các sinh viên ưu việt phát triển trở thành công dân thế giới. Học bổng được quản lý bởi công ty eSilicon Việt Nam.

Đối tượng nhận học bổng: sinh viên từ năm thứ hai đến năm cuối các chuyên ngành Điện Tử - Truyền Thông, Kỹ Thuật Máy Tính, Công nghệ thông tin. Chi tiết xem file đính kèm.

Giá trị học bổng: 300 USD (Tương đương 6,500,000 VND)

Bộ Môn KT Máy Tính - Viễn Thông

JoomShaper