Kỹ Sư Cầu Nối (Bridge Se)

24 Tháng 3 2014, 12:00 am
Job Description
- Chịu trách nhiệm truyền đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam 
- Thiết kế và test hệ thống, quản lý task của member
- Có thể đồng thời lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quyết định hướng phát triển của dự án, và thiết kế hệ thống
JoomShaper