1. Nội dung công việc: Xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao liên quan đến các lĩnh vực: Công nghệ điện tử, công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ cơ khí chính xác tự động hóa. (có nhận xét đánh giá)
 2. Mô tả công việc:
  1. Tổng hợp thông tin từ giải trình công nghệ của doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại KCNC, các báo cáo hang năm của doanh nghiệp về hoạt động, và đi thực tế tại doanh nghiệp.
  2. Xây dựng bảng theo dõi thông tin đăng ký và thông tin hoạt động hang năm của doanh nghiệp.
  3. Đánh giá trình độ công nghệ của doanh nghiệp so với trình độ công nghệ của thế giới.
  4. Thành lập bảng đồ hoạt động khoa học công nghệ tại Khu CNC.
 3. Số lượng thực tập sinh: 4 người.
 4. Thời gian thực tập: chia làm 2 nhóm.
  1. Nhóm 1: 2 người làm việc thứ 3, thứ 4. (hoặc thứ 2, thứ 3)
  2. Nhóm 2: 2 người làm việc thứ 5, thứ 6. (hoặt thứ 4 thứ 5)
  3. Bắt đầu trong tháng 5 và kết thúc dự kiến trong 2 tháng (tùy vào kết quả)
 5. Địa điểm: làm việc trực tiếp tại Ban Quản lý Khu CNC quận 9.

 

JoomShaper