CCE Department

CCE Department

TB v/v đăng ký ĐATN HK2 NH2018-2019

20 Tháng 1 2019, 12:00 am

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn thông báo về việc đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông và Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính trong HK2 NH 2018-2019 như sau:

1      ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC

Đề thực hiện ĐATN, sinh viên cần thỏa mãn đủ các tiêu chí sau:

-     Căn cứ theo thông báo số 25/TB-KĐĐT (Xem tại đây).

-     Các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định trên không được xem xét

2      ĐĂNG KÝ và THỰC HIỆN

-       Thời gian và tiến độ thực hiện:

+      Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 27/01/2019. Quá thời hạn trên BM không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

+      Sinh viên đăng ký vào mẫu bên dưới thông báo này.

-       Các quy định và biểu mẫu thực hiện ĐATN được công bố tại: www.cce.hcmute.edu.vn

-       Khi đến nhận đề tài ĐATN sinh viên phải mang bảng điểm để GVHD kiểm tra và đối chiếu với thông tin sinh viên đã đăng ký.

Chú ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website của BM để theo dõi kịp thời các thông tin liên quan đến học vụ.

TB v/v đăng ký ĐAMH HK2 NH 2018-2019

20 Tháng 1 2019, 12:00 am

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông thông báo:

Sinh viên các ngành CNKT Điện Tử, Truyền Thông (Phân ngành Điện Tử - Viễn Thông bao gồm hệ Kỹ sư và hệ Sư Phạm) và CNKT Máy Tính đăng ký thực hiện Đồ án môn học (ĐAMH) trong HK2/ 2018-2019 không theo tiến độ CTĐT thực hiện đăng ký theo biểu mẫu dưới đây: 

Lưu ý: 

- Đăng ký này chỉ dành cho SV không theo đúng tiến độ CTĐT (trả nợ hoặc học vượt). SV học theo tiến độ CTĐT (đã có trong TKB cứng) KHÔNG đăng ký.

- Thời hạn đăng ký: Từ 20/01/2019- 27/01/2019

- Sinh viên điền chính xác và đầy đủ thông tin và đăng ký 1 lần duy nhất để tránh dữ liệu trùng lặp.

TB v/v chuẩn bị bảo vệ KLTN HK1 NH 2018-2019

11 Tháng 1 2019, 12:00 am

BM thông báo đến tất cả SV bảo vệ KLTN HK1 NH 2017-2018 về thời gian và công tác chuẩn bị bảo vệ KLTN:

1. Mỗi nhóm chuẩn bị bộ hồ sơ hội đồng bao gồm:

- 05 bản báo cáo tóm tắt A5

- 05 tờ Poster A4 (bắt buột) 

- 05 phiếu chấm điểm cho mỗi sinh viên (Ví dụ nhóm 2 SV thì phải làm 2 phiếu chấm cho 2 SV trong nhóm)

  [Hồ sơ này được kẹp thành 5 bộ cho 5 thành viên hội đồng, chú ý tránh làm lệch định dạng (font chữ, khoảng cách giữa cách dòng, ....) của các biểu mẫu]

- Một biên bản bảo vệ KLTN có đầy đủ thông tin liên quan trừ phần nhận xét trên hội đồng được đánh máy và in sẵn.

- 01 Poster A0 (nếu có)

2. Thời gian bảo vệ bắt đầu từ lúc 7h30 ngày 12 tháng 01 năm 2019 . Sinh viên có mặt trước 7h để chuẩn bị hội đồng (Bao gồm khăn trải bàn, nước uống, ban rôn, Standee ....). 

Lưu ý: Các biểu mẫu và danh sách hội đồng BM trong file đính kèm!

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

Tb v/v chuẩn bị bảo vệ KLTN HK1 NH 2018-2019

8 Tháng 1 2019, 12:00 am

BM thông báo đến tất cả SV bảo vệ KLTN HK1 NH 2017-2018 về thời gian và công tác chuẩn bị bảo vệ KLTN:

1. Mỗi nhóm chuẩn bị bộ hồ sơ hội đồng bao gồm:

- 05 bản báo cáo tóm tắt A5

- 05 tờ Poster A4 (bắt buột) 

- 05 phiếu chấm điểm cho mỗi sinh viên (Ví dụ nhóm 2 SV thì phải làm 2 phiếu chấm cho 2 SV trong nhóm)

  [Hồ sơ này được kẹp thành 5 bộ cho 5 thành viên hội đồng, chú ý tránh làm lệch định dạng (font chữ, khoảng cách giữa cách dòng, ....) của các biểu mẫu]

- Một biên bản bảo vệ KLTN có đầy đủ thông tin liên quan trừ phần nhận xét trên hội đồng được đánh máy và in sẵn.

- 01 Poster A0 (nếu có)

2. Thời gian bảo vệ bắt đầu từ lúc 7h30 ngày 12 tháng 01 năm 2019 . Sinh viên có mặt trước 7h để chuẩn bị hội đồng (Bao gồm khăn trải bàn, nước uống, ban rôn, Standee ....). 

Lưu ý: Các biểu mẫu và danh sách hội đồng BM sẽ được cung cấp trong thông báo kế tiếp.

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

TB v/v bảo vệ KLTN HK1 NH 2018-2019

17 Tháng 12 2018, 12:00 am

BM KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo lịch bảo vệ KLTN cho sinh viên ngành CNKT Máy Tính và CNKT Điện Tử - Viễn Thông HK1 NH 2018-2019. Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

Tb về danh sách thực hiện DAMH HK1NH2018-2019

30 Tháng 9 2018, 12:00 am

BM KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo danh sách sinh viên thực hiện và GV hướng dẫn các DAMH trong HK1NH 2018-2019. Danh sách này đã được PDT nhập vào hệ thống trực tuyến. Sinh viên kiểm tra lại trong TKB của mình, nếu có trường hợp môn học không xuất hiện trong TKB thì liên hệ gấp với BM để giải quyết trước ngày 06/10/2018.

Lưu ý: Các trường hợp sinh viên đăng ký nhầm, chưa đăng ký đã quá thời hạn giải quyết của BM.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

TB v/v thực hiện DAMH HK1 NH2018-2019

22 Tháng 9 2018, 12:00 am

Bộ môn KT MTVT thông báo danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn ĐAMH trong HK1 NH 2018-2019 bao gồm những sinh viên trong TKB cứng theo chương trình đào tạo và danh sách sinh viên đã đăng ký trả nợ/ học vượt theo danh sách đính kèm.

Thời gian thực hiện: 24/09/2018 - 05/01/2019 (15 tuần)

Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn trong tuần đầu tiên (Từ ngày 24/09/2018-29/09/2018) để nhận đề tài và hướng dẫn thực hiện.

Bộ môn không giải quyết các trường hợp chậm trễ.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

 

 

TB v/v thực hiện KLTN HK1 NH 2018-2019

10 Tháng 9 2018, 12:00 am

Bô môn Kỹ Thuật Máy Tính Viễn Thông thông báo danh sách SV thực hiện KLTN tạm thời trong HK1 NH 2018-2019 dựa trên thông tin SV đã đăng ký. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố sau khi văn phòng khoa kiểm tra thỏa các điều kiện căn cứ theo quy định về điều kiện thực hiện KLTN mà HĐKH khoa đã thông qua.

Danh sách chi tiết trong file đính kèm.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian thực hiện: 15 tuần: 

- Thời gian nhận đề tài: Tuần đầu tiên (10/09-14/09/2018) (Sinh viên liên hệ GVHD)

- Thời gian báo cáo 50% tiến độ (Dự kiến): 29/10-03/011/2018

- Thời gian phản biện đề tài: 24-29/12/2018

- Thời gian bảo vệ: 01-05/01/2019

Sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài. 

 

Trưởng BM KT Máy Tính - Viễn Thông

TS. PHAN VĂN CA

 

TB v/v đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 NH 2018-2019

29 Tháng 8 2018, 12:00 am

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn thông báo về việc đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông và Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính trong HK1 NH 2018-2019 như sau:

1      ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC

Đề thực hiện ĐATN, sinh viên cần thỏa mãn đủ các tiêu chí sau:

-     Căn cứ theo thông báo số 25/TB-KĐĐT.

-     Các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định trên không được xem xét

2      ĐĂNG KÝ và THỰC HIỆN

-       Thời gian và tiến độ thực hiện:

+      Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 05/09/2018. Quá thời hạn trên BM không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

+      Sinh viên đăng ký vào mẫu bên dưới thông báo này.

-       Các quy định và biểu mẫu thực hiện ĐATN được công bố tại: www.cce.hcmute.edu.vn

-       Khi đến nhận đề tài ĐATN sinh viên phải mang bảng điểm để GVHD kiểm tra và đối chiếu với thông tin sinh viên đã đăng ký.

Chú ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website của BM để theo dõi kịp thời các thông tin liên quan đến học vụ.

T/b đăng ký bổ sung ĐAMH HK1 NH 2018-2019

28 Tháng 8 2018, 12:00 am

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính -  Viễn Thông thông báo về việc thực hiện Đồ án môn học (ĐAMH) cho sinh viên các ngành (SP) CNKT Điện Tử Viễn Thông và CNKT Máy Tính trong HK1 NH 2018-2019. 

Biểu mẫu đăng ký này chỉ dành cho những sinh viên đăng ký Đồ án môn học (ĐAMH) trong HK1/2018-2019 không theo đúng tiến độ của chương trình đào tạo (Sinh viên trả nợ hoặc học vượt). Những sinh viên thực hiện ĐAMH theo đúng tiến độ trong chương trình đào tạo KHÔNG đăng ký.

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 05/09/2018

Lưu ý: Sinh viên điền chính xác và đầy đủ thông tin và đăng ký 1 lần duy nhất để tránh dữ liệu trùng lặp

JoomShaper