Biểu mẫu lưu hành của BM KT Máy Tính - Viễn Thông

13 Tháng 12 2016, 12:00 am
Đọc 4190 lần

Theo quy định chung của Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông, tất cả các báo cáo Đồ Án Môn Học, Khóa Luận Tốt Nghiệp, Thực Tập Tốt Nghiệp cũng như các biểu mẫu liên quan khác được thực hiện bởi sinh viên các ngành CNKT Máy Tính, CNKT Điện Tử - Truyền Thông (Chuyên ngành Điện Tử - Viễn Thông) và SPKT Điện Tử - Truyền Thông (Chuyên ngành Điện Tử - Viễn Thông) phải sử dụng các biểu mẫu do BM ban hành. 

 

Những báo cáo không đúng định dạng theo quy định đều bị bắt buộc chỉnh sửa theo đúng quy định. Chi tiết các biểu mẫu sinh viên tải về từ các file đính kèm bên dưới.

 

Trưởng Bộ Môn

TS. Phan Văn Ca

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
JoomShaper