Căn cứ theo thông báo số 25/TB-KĐĐT, Bộ môn Điện Tử Viễn Thông thông báo về việc gia hạn đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông và Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính trong HK 1 NH 2015-2016 như sau:

1      ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC

Đề thực hiện ĐATN, sinh viên cần thỏa mãn đủ các tiêu chí sau:

-     Căn cứ theo thông báo số 25/TB-KĐĐT. Sinh viên xem tại file đính kèm ở cuối thông báo này.

-     Các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định trên không được xem xét

2      ĐĂNG KÝ và THỰC HIỆN

-       Thời gian và tiến độ thực hiện:

+      Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 23/09/2015. Quá thời hạn trên BM không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

+      Sinh viên đăng ký vào mẫu bên dưới thông báo này.

-       Các quy định và biểu mẫu thực hiện ĐATN được công bố tại: www.cce.hcmute.edu.vn

-       Khi đến nhận đề tài ĐATN sinh viên phải mang bảng điểm để GVHD kiểm tra và đối chiếu với thông tin sinh viên đã đăng ký.

Chú ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website của BM để theo dõi kịp thời các thông tin liên quan đến học vụ.

JoomShaper