Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông thông báo danh sách sinh viên thực hiện ĐAMH trong HK 1 NH 2015-2016 dành cho sinh viên các khóa trước đã đăng ký tại VP Khoa và Sinh viên các khóa theo tiến độ CTĐT cho các ngành:

- CN KT Điện Tử - Truyền Thông 

- CN KT Máy Tính

- SP KT Điện Tử - Truyền Thông

Danh sách sinh viên thực hiện xem trong file đính kèm.

 

Lưu ý:

- Những SV đăng ký tại VPk kiểm tra thông tin nếu cần hiệu chỉnh gửi email cho Trưởng BM trước 11h ngày 28/9/2015

- Những sinh viên SP khóa 2012 đã đăng ký học vượt lập danh sách gửi email cho Trưởng BM trước 11h ngày 28/9/2015

- Những sinh viên chậm trễ chưa đăng ký làm đơn trình bày lý do và nộp về bộ môn trước 11h ngày 28/9/2015

- Quá trời hạn trên BM không giải quyết.

 

Thời gian thực hiện 28/9/2015 - 09/01/2016 (15 tuần)

- Công bố danh sách GVHD  ngày 28/9/2015

- Thời gian nhận đồ án: 28/09-03/10/2015

- Thời gian báo cáo: 04/01-09/01/2016

 

Trưởng BM Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông

TS. Phan Văn ca

JoomShaper