Căn cứ kế hoạch đào tạo ngành CNKT Điện tử - Truyền thông khóa 2014 và kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016;
Bộ môn Kỹ thuật Máy Tính - Viễn thông thông báo tới các sinh viên Khoa 14 ngành CNKT Điện Tử - Truyền Thông việc đăng ký chuyên ngành cụ thể như sau:
 
1. Đối tượng: SV ngành CNKT Điện tử, truyền thông khóa 2014 và các SV khóa trước 2014 chưa đăng ký phân chuyên ngành. 
Những sinh viên thuộc ngành CNKT Điện Tử-Truyền Thông sau khi học xong chương trình đại cương sẽ được phân thành 2 chuyên ngành:
 
- Điện Tử Viễn thông: Chuyên về Hệ thống và mạng viễn thông, Internet - IoTs, thông tin di động 3G-4G, thiết kế vi mạch,...
 
- Điện tử công nghiệp: Vi xử lý, vi điều khiển, máy điện, cung cấp điện, xử lý ảnh, ...
 
2. Thời gian: từ 21/12/2015 đến 31/12/2015
 
3. Hình thức đăng ký: đăng ký online tại website:  https://online.hcmute.edu.vn/Modules/Login.aspx?TimeID=23
 
4. Quy định về phân chuyên ngành hẹp:  tỷ lệ đăng ký là Điện Tử Công Nghiệp (2) và Điện Tử Viễn Thông (1). Tiêu chí là cho sv tự chọn và bộ môn sẽ cắt từ trên xuống cho đủ số lượng theo tỷ lệ, những sv đăng ký trước sẽ được ưu tiên.
 
Thông tin chi tiết về việc lựa chọn ngành các anh/chị có thể liên hệ:
 
Thầy Nguyễn Thanh Hải: ngành Điện tử Công nghiệp;
 
Thầy Phan Văn Ca: ngành Điện tử truyền thông;
 
Bộ môn Kỹ thuật Máy Tính - Viễn Thông
JoomShaper