Bộ môn Điện Tử Viễn Thông thông báo về việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông và Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính trong HK 1 NH 2015-2016 như sau:

1      ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC

Đề thực hiện ĐATN, sinh viên cần thỏa mãn đủ các tiêu chí sau:

-     Tổng số tín chỉ chưa tích lũy tối đa tính tới thời điểm đăng ký là 6TC lý thuyết

-     Không còn nợ các tín chỉ Thí nghiệm, Thực hành, Thực tập, Đồ án môn học, Thực tập tốt nghiệp.

2      ĐĂNG KÝ và THỰC HIỆN

-       Thời gian và tiến độ thực hiện:

+        Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 09/09/2015

+        Sinh viên đăng ký vào mẫu bên dưới thông báo này.

-       Các quy định và biểu mẫu thực hiện ĐATN được công bố tại: www.cce.hcmute.edu.vn

-       Khi đến nhận đề tài ĐATN sinh viên phải mang bảng điểm để GVHD kiểm tra và đối chiếu với thông tin sinh viên đã đăng ký.

Chú ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website của BM để theo dõi kịp thời các thông tin liên quan đến học vụ.

JoomShaper