Bộ môn cập nhật danh sách các sinh viên đã đăng ký thực hiện KLTN. Bộ môn sẽ kiểm tra điều kiện của từng sinh viên sau đó sẽ công bố danh sách sinh viên chính thức được nhận KLTN:

MSSV Họ và tên
11119044 Trần Anh Tuấn
11119042 Võ Văn Trình
11941017 Ngô Khoa Nguyên
11119143 Nguyễn Hoàng Tuấn
11119024 Lại Văn Long
11941037 Nguyễn Tấn Xuân
11941054 Nguyễn Viết Thịnh
9119004 Trần Hoàng Công
11119137 Trần Nguyên Thái
11941045 Lê Hoàng Lam
11941002 Nguyễn Đức Anh
9119034 Trần Minh Thanh
11141389 Hoàng Anh Huy
11941046 trần văn lưu
11941016 Trần Thị Kim Ngân
11141057 Nguyễn Thanh Hà
11941023 Nguyễn Trần Văn Quyện
11141120 Hà Việt Long
10117051 Lê Ngọc Phúc
11141220 Hoàng Thiên Toàn
8117017 Ngô Xuân Hữu 
11941004 Phạm Văn Chương
11119005 Hồ Đắc Bình
10119017 Lê Văn Hải
11941019 Trương Thị Hồng Nhung
11941018 Nguyễn Trương Hiếu Nhân
9117003 Hoàng Ngọc Bảo
10117013 Quách Hữu Danh
10119043 Nguyễn Kiên Tân
9119039 Đặng Quang Thịnh
11941047 Đoàn Nhật Nam
11119110 Nguyễn Trung Chính
10917065 Phạm Đình Thu
10117075 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn
11119117 Đỗ Văn Hiệp
9119046 Diệp Huỳnh Gia Huy
11141413 Nguyễn Sĩ
11141430 Nguyễn Ngọc Trí
11141185 Võ Thanh Tân
11141051 Nguyễn Văn Đồng
11141183 Lê Bá Tài
11119114 Lê Hữu Đức
9119031 Nguyễn Duy Sơn
9917426 Phạm Ngọc Tiến
9917430 Nguyễn Thị Hà Trang
11119142 Sầm Bế Trường
11141410 Nguyễn Trọng Phương
11119147 Lê Hoàng Vũ
11141237 Phạm Minh Trực
9917428 Phạm Bảo Toàn
11119126 Chu Nguyễn Đức Long
8117449 Lương Thị Huyền Trang
10119010 Đỗ Mạnh Cường
10119020 Trương Trung Hậu
8117050 Trần Anh Tuấn
8117018 Bùi văn kháng
10119014 Nguyễn Thành Hà
11119012 Lê Danh Đức
11941012 Vũ Thị Hoa Huệ
11941038 Tống Thị Thơm
8117407 Nguyễn Văn Đệ
11119115 Trần Bá Giảng
8117452 Phạm Quang Trung
11119019 Trần Vũ Khánh Huy
11119007 Bùi Quốc Dũng
11119014 Nguyễn Đình Hai
11119047 Trần Phước Vinh
11141333 Ka Trung
10117035 Trịnh Hồng Hưng
11119138 Trần Văn Thi
10917033 Lê Thanh Trúc
10917045 Võ Trường Giang
11141117 Mai Đức Sỹ Linh
10917011 Nguyễn Ngọc Hoàng
11141402 Nguyễn văn Nhã
10117018 Phùng Sỹ Đan
10117028 Ngô Thị Hoa
JoomShaper