Thông báo danh sách sinh viên thực hiện Đồ Án Môn Học, HKII năm 2015-2016

BM KT MT - VT thông báo danh sách sinh viên thực hiện Đồ Án Môn Học (ĐAMH) ngành CN KT MT,  CN KT ĐT - TT và SP KT ĐT - TT. Sinh viên xem danh sách và giáo viên hướng dẫn trong file đính kèm. Thời gian thực hiện ĐAMH là 15 tuần kể từ ngày công bố danh sách.

BM KT MT - VT

 

JoomShaper