Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo danh sách phân ngành chính thức cho khóa 2014 ngành CNKT Điện Tử - Truyền Thông. Chi tiết xem tại: Danh sách phân ngành

Bắt đầu từ học kỳ 2 NH 2015-2016, mỗi chuyên ngành hẹp sẽ được học theo một chương trình riêng với các môn học khác nhau. Sinh viên thuộc chuyên ngành nào bắt buộc phải hoàn thành các môn học theo đúng chương trình học của chuyên ngành đó. Do vậy, đề nghị sinh viên xem kỹ chương trình đào tạo của chuyên ngành mình trước khi đăng ký. Chương trình đào tạo của ngành xem tại: Chương trình đào tạo.

Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông

JoomShaper