Bộ môn Kỹ thuật Máy - Viễn thông thông báo danh sách hội đồng bảo vệ LVTN ngành công nghệ Kỹ thuật Máy Tính ngày 17/01/2016 đã cập như trong file đính kèm.

Sinh viên lưu ý, vì ngày bảo vệ là chủ nhật nên phòng học không mở cửa nên phòng bảo vệ có thây đổi, chuyển sang phòng D304 và D305.

Danh sach HD KTMT

BM KT MT-VT

JoomShaper