Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính -  Viễn Thông thông báo về việc thực hiện Đồ án môn học (ĐAMH) cho sinh viên các ngành (SP) CNKT Điện Tử Viễn Thông và CNKT Máy Tính trong HK1 NH 2018-2019. 

Biểu mẫu đăng ký này chỉ dành cho những sinh viên đăng ký Đồ án môn học (ĐAMH) trong HK1/2018-2019 không theo đúng tiến độ của chương trình đào tạo (Sinh viên trả nợ hoặc học vượt). Những sinh viên thực hiện ĐAMH theo đúng tiến độ trong chương trình đào tạo KHÔNG đăng ký.

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 05/09/2018

Lưu ý: Sinh viên điền chính xác và đầy đủ thông tin và đăng ký 1 lần duy nhất để tránh dữ liệu trùng lặp

JoomShaper