Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo đến toàn thể sinh viên (Ngành CNKT Điện tử - Viễn thông và Ngành CNKT Máy Tính) có đề tài được bảo vệ vào ngày 12/01/2019 sẽ tham gia sinh hoạt về công tác chuẩn bị cho buổi bảo vệ như sau:

Thời gian: 10h00 ngày 11/01/2019

Địa điểm: Phòng D305

Danh sách hội đồng bảo vệ và các thông tin sẽ được thông báo trong buổi sinh hoạt.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

JoomShaper