Bộ môn TB một số điều chỉnh TKB các môn học trong HK1 Nh 2017-2018, sinh viên cần lưu ý như sau:

1. Lớp COAR335364_04 - Kiến Trúc Máy Tính (tiết 7-9, thứ Năm) bắt buộc cho toàn bộ SV khóa 15119 (1A-B, 2A-B)

2. Lớp EMSY435664_04 - Hệ thống nhúng (tiết 10-12, thứ Năm) bắt buộc cho toàn bộ SV khóa 15119 (1A-B, 2A-B)

3. Lớp EMSY435664_03 - Hệ thống nhúng (tiết 7-9, thứ Năm) sẽ bị hủy

4. Lớp ITFA436064_03- Cơ sở và ứng dụng IoTs (tiết 1-3, thứ Bảy) sẽ bị hủy. BM sẽ mở một lớp vào vào thứ Tư, tiết 10-12 để SV chọn đăng ký sau.

5. Do lỗi hệ thống nhập liệu, môn học Xử lý ảnh chỉ bắt buộc cho sinh viên ngành CNKT DTTT (Chuyên ngành Điện Tử Công Nghiêp), các ngành còn lại là môn học tự chọn. Nên BM sẽ hủy TKB của môn này cho các em không thuộc diện bắt buột.

6. Các môn tự chọn trong chương trình đào tạo, sinh viên được đăng ký tự do.

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông.

 

 

JoomShaper