BM KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo lịch bảo vệ KLTN cho sinh viên ngành CNKT Máy Tính và CNKT Điện Tử - Viễn Thông HK1 NH 2017-2018. Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm.

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

JoomShaper