Bộ môn KT MTVT thông báo danh sách toàn bộ sinh viên được đăng ký thực hiện ĐAMH trong HK2 NH 2016-2017 bao gồm những sinh viên trong TKB cứng theo chương trình đào tạo và danh sách sinh viên đã đăng ký trả nợ/ học vượt theo danh sách đính kèm cụ thể như sau:

Sinh viên ngành CNKT ĐTTT khóa 2014 (Lịch cứng) và sinh viên đăng ký bổ sung: ĐAMH 1

Sinh viên ngành CNKT Máy Tính khóa 2014 (Lịch cứng) và sinh viên đăng ký học bổ sung: ĐAMH 1

Sinh viên ngành SPKT ĐTTT khóa 2013 (Lịch cứng) và sinh viên đăng ký học bổ sung: ĐAMH 2

Sinh viên ngành CNKT Máy Tính đăng ký học bổ sung: DAMH 2

Sinh viên kiểm tra lại thông tin đăng ký của mình. Trường hợp sinh viên có tên trong danh sách đăng ký theo TBK cứng nhưng đã đăng ký học vượt trong HK trước thì phản hồi về cho BM đến ngày 05/03/2017 để xóa tên trong danh sách. Địa chỉ email phản hồi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh sách chính thức sẽ công bố vào thứ 2 ngày 06/03/2015. Sinh viên sẽ thực hiện ĐAMH trong khoảng thời gian 15 tuần tính từ ngày 06/03/2017.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

 

 

JoomShaper