Thông báo danh sách sinh viên thực hiện Đồ Án Môn Học, HK1 năm 2016-2017

 

BM KT MT - VT thông báo danh sách sinh viên thực hiện Đồ Án Môn Học (ĐAMH) ngành CN KT MT,  CN KT ĐT - TT và SP CN KT ĐT - TT. Sinh viên xem danh sách và giáo viên hướng dẫn trong file đính kèm. Thời gian thực hiện ĐAMH là 15 tuần kể từ ngày công bố danh sách (03/10/2016).

 

BM KT MT - VT

JoomShaper