Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo lịch bảo vệ KLTN HK2 NH 2016-2017 như sau:

Thời gian: 

- 7h30 ngày 12/07 ngành CNKT DTTT

-7h30 ngày 13/07 ngành CNKT Máy Tính

Thông tin về danh sách hội đồng SV theo dõi trong những TB tiếp theo.

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

JoomShaper