Bộ môn thông báo danh sách KLTN đã được nộp và gửi phản biện trên hệ thống Ethesis. Danh sách KLTN xem từ file đính kèm.

Trong thời gian chờ kết quả phản biện chính thức sinh viên cần chuẩn bị:

- Slide trình chiếu trước hội đồng

- Bản tóm tắt KLTN (khổ A5)

- Poster (Khổ A1)

Bộ môn sẽ tổ chức buổi tập huấn cho SV bảo vệ vào lúc 13h ngày 10/07/2017 tại phòng D304. Đề nghị các sinh viên tham dự để chuẩn bị tốt cho buổi bảo vệ sắp tới.

 

BM KT MT-VT

JoomShaper