Bộ môn KT MTVT thông báo danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn ĐAMH trong HK2 NH 2017-2018 bao gồm những sinh viên trong TKB cứng theo chương trình đào tạo và danh sách sinh viên đã đăng ký trả nợ/ học vượt theo danh sách đính kèm.

Thời gian thực hiện: 12/03/2018 - 23/06/2018 (15 tuần)

Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn trong tuần đầu tiên (Từ ngày 12/03/2018-17/03/2018) để nhận đề tài và hướng dẫn thực hiện.

Bộ môn không giải quyết các trường hợp chậm trễ.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

 

 

JoomShaper