BM thông báo về việc đăng ký Thực tập tốt nghiệp (TTTN) dành cho sinh viên ngành CN KT Điện Tử, Truyền Thông (Chuyên ngành Viễn Thông) và ngành CN KT Máy Tính trong HK1 NH 2018-2019.

Phiếu đăng ký này chỉ dành cho những còn nợ TTTN và có thời gian hoàn thành thực tập tại công ty theo quy định trong khoảng thời gian từ nay đến hết HK1 NH2018-2019 theo lịch của PĐT.

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/09/2018.

Lưu ý: Sinh viên phải điền các thông tin một cách trung thực, đầy đủ và chính xác.

JoomShaper