Bộ môn Điện Tử Viễn Thông thông báo về việc thực hiện Đồ án môn học (ĐAMH) cho sinh viên các ngành (SP) CNKT Điện Tử Viễn Thông và CNKT Máy Tính trong HK2 NH 2016-2017. 

Biểu mẫu đăng ký này chỉ dành cho những sinh viên đăng ký Đồ án môn học (ĐAMH) trong HK2/2016-2017 không theo đúng tiến độ của chương trình đào tạo (Sinh viên trả nợ hoặc học vượt). Những sinh viên thực hiện ĐAMH theo đúng tiến độ trong chương trình đào tạo KHÔNG đăng ký.

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 25/02/2017

Lưu ý: Sinh viên điền chính xác và đầy đủ thông tin và đăng ký 1 lần duy nhất để tránh dữ liệu trùng lặp

JoomShaper