Bộ môn thông báo danh sách sinh viên đăng ký bổ sung thực tập tốt nghiệp HK2 NH 2017-2018 (Danh sách trong file đính kèm). Sinh viên sắp xếp thời gian để hoàn thành thực tập tại công ty trong khoản thời gian tối thiểu 3 tuần. Chi tiết liên hệ Giảng viên phụ trách.

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

JoomShaper