Bộ môn KT MTVT thông báo danh sách toàn bộ sinh viên được đăng ký thực hiện ĐAMH trong HK1 NH 2017-2018 bao gồm những sinh viên trong TKB cứng theo chương trình đào tạo và danh sách sinh viên đã đăng ký trả nợ/ học vượt theo danh sách đính kèm.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

 

 

JoomShaper