TB v/v bảo vệ KLTN HK1 NH 2018-2019

17 Tháng 12 2018, 12:00 am

BM KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo lịch bảo vệ KLTN cho sinh viên ngành CNKT Máy Tính và CNKT Điện Tử - Viễn Thông HK1 NH 2018-2019. Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

JoomShaper