Báo cáo thực tập tốt nghiệp

13 Tháng 8 2017, 12:00 am

Các nhóm sinh viên thực hiện Thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của Thầy Phạm Ngọc Sơn sẽ thực hiện báo cáo công việc như sau:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 09h30, ngày 17/08/2017 (Thứ 5).

- Địa điểm: Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông.

 

Thầy: Phạm Ngọc Sơn (mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

JoomShaper