TB v/v thực hiện KLTN HK2 NH 2018-2019

20 Tháng 2 2019, 12:00 am
Đọc 545 lần

Bô môn Kỹ Thuật Máy Tính Viễn Thông thông báo danh sách SV thực hiện KLTN tạm thời trong HK2 NH 2018-2019 dựa trên thông tin SV đã đăng ký. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố sau khi văn phòng khoa kiểm tra thỏa các điều kiện căn cứ theo quy định về điều kiện thực hiện KLTN mà HĐKH khoa đã thông qua.

Danh sách chi tiết trong file đính kèm.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian thực hiện: 15 tuần: 

- Thời gian nhận đề tài: Tuần đầu tiên (Tuần 27 của năm học) (Sinh viên liên hệ GVHD)

- Thời gian báo cáo 50% tiến độ (Dự kiến): Tuần thứ 8 (Tuần 35)

- Thời gian phản biện đề tài: Tuần thứ 15 (Tuần 41)

- Thời gian bảo vệ: Tuần thứ 16 (Tuần 42)

Sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài. 

 

Trưởng BM KT Máy Tính - Viễn Thông

TS. PHAN VĂN CA

 

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
JoomShaper