Tb về danh sách thực hiện DAMH HK2NH2018-2019

19 Tháng 2 2019, 12:00 am
Đọc 607 lần

Bộ môn KT MTVT thông báo danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn ĐAMH trong HK2 NH 2018-2019 bao gồm những sinh viên trong TKB cứng theo chương trình đào tạo và danh sách sinh viên đã đăng ký trả nợ/ học vượt theo danh sách đính kèm.

Thời gian thực hiện: 18/02/2019 - 25/05/2019 (14 tuần)

Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn trong tuần đầu tiên (Từ ngày 18/02/2019-23/02/2018) để nhận đề tài và hướng dẫn thực hiện.

Danh sách này đã được PDT nhập vào hệ thống trực tuyến. Sinh viên kiểm tra lại trong TKB, nếu môn học không xuất hiện trong TKB thì liên hệ gấp với BM để giải quyết trước ngày 23/02/2019.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
JoomShaper