TB v/v thực hiện KLTN đối với sinh viên hệ SPKT Điện Tử, Truyền Thông

24 Tháng 1 2019, 12:00 am
Đọc 543 lần

Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo,

Theo chỉ đạo của nhà trường, bắt đầu từ khóa 15 trở đi, sinh viên hệ SPKT từ học kỳ 7 trở đi sẽ do viện SPKT quản lý bao gồm cả việc thực hiện KLTN (KLTN sẽ không cùng mã MH với hệ CNKT).

Do vậy sinh viên khóa 15 hệ SPKT có nguyện vọng thực hiện KLTN trong học kỳ này thì liên hệ viện SPKT để được hướng dẫn thực hiện, sinh viên hệ SPKT các khóa 2014 trở về trước vẫn đăng ký thực hiện KLTN tại BM cùng mã MH với sinh viên hệ CNKT.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
JoomShaper